پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

ساختمان - مرور کلی ساختمان ها

هیزم شکن
Clay Pit
کد (gid)
1
پیش نیازها
-
آجر سازی
Clay Pit
کد (gid) 2
پیش نیازها
-
معدن آهن
Iron Mine
کد (gid) 3
پیش نیازها -
گندم زار
Cropland
کد (gid) 4
پیش نیازها -
چوب بری
SawmillSawmill
کد (gid) 5
پیش نیازها هیزم شکن سطح 10،
ساختمان اصلی سطح 5
آجر پزی
BrickyardBrickyard
کد (gid) 6
پیش نیازها آجر سازی سطح 10،
ساختمان اصلی سطح 5
ذوب آهن
Iron FoundryIron Foundry
کد (gid) 7
پیش نیازها معدن آهن سطح 10،
ساختمان اصلی سطح 5
آسیاب
Grain MillGrain Mill
کد (gid) 8
پیش نیازها گندم زار سطح 5
نانوایی
BakeryBakery
کد (gid) 9
پیش نیازها گندم زار سطح 10،
ساختمان اصلی سطح 5،
آسیاب سطح 5
انبار
WarehouseWarehouse
کد (gid) 10
پیش نیازها ساختمان اصلی سطح 1
انبار غذا
GranaryGranary
کد (gid) 11
پیش نیازها ساختمان اصلی سطح 1
آهنگری
BlacksmithBlacksmith
کد (gid) 12
پیش نیازها ساختمان اصلی سطح 3،
دارالفنون سطح 1
میدان تمرین
Tournament SquareTournament Square
کد (gid) 14
پیش نیازها اردوگاه سطح 15
ساختمان اصلی
Main BuildingMain Building
کد (gid) 15
پیش نیازها -
اردوگاه
Rally PointRally Point
کد (gid) 16
پیش نیازها -
بازار
MarketplaceMarketplace
کد (gid) 17
پیش نیازها ساختمان اصلی سطح 3،
انبار سطح 1،
انبار غذا سطح 1
سفارت
EmbassyEmbassy
کد (gid) 18
پیش نیازها ساختمان اصلی lvl 1
سربازخانه
BarracksBarracks
کد (gid) 19
پیش نیازها اردوگاه سطح 1،
ساختمان اصلی سطح 3
اصطبل
StableStable
کد (gid) 20
پیش نیازها اسلحه سازی سطح 3،
دارالفنون سطح 5
کارگاه
WorkshopWorkshop
کد (gid) 21
پیش نیازها دارالفنون سطح 10،
ساختمان اصلی سطح 5
دارالفنون
AcademyAcademy
کد (gid) 22
پیش نیازها سربازخانه سطح 3،
ساختمان اصلی سطح 3
مخفیگاه
CrannyCranny
کد (gid) 23
پیش نیازها -
تالار شهر
Town HallTown Hall
کد (gid) 24
پیش نیازها ساختمان اصلی سطح 10،
دارالفنون سطح 10
اقامتگاه
ResidenceResidence
کد (gid) 25
پیش نیازها ساختمان اصلی سطح 5
قصر
PalacePalace
کد (gid) 26
پیش نیازها سفارت سطح 1،
ساختمان اصلی سطح 5
خزانه
TreasuryTreasury
کد (gid) 27
پیش نیازها ساختمان اصلی سطح 10
تجارتخانه
Trade OfficeTrade Office
کد (gid) 28
پیش نیازها بازار سطح 20،
اصطبل سطح 10
سربازخانه بزرگ
Great BarracksGreat Barracks
کد (gid) 29
پیش نیازها سربازخانه سطح 20
اصطبل بزرگ
Great StableGreat Stable
کد (gid) 30
پیش نیازها اصطبل سطح 20
دیوارشهر
City Wall
کد (gid) 31
پیش نیازها -
دیوار گلی
Earth Wall
کد (gid) 32
پیش نیازها -
پرچین
Palisade
کد (gid) 33
پیش نیازها -
سنگ تراشی
Stonemason's LodgeStonemason's Lodge
کد (gid) 34
پیش نیازها ساختمان اصلی سطح 5،
قصر سطح 3
قهوه خانه
BreweryBrewery
کد (gid) 35
پیش نیازها انبار غذا سطح 20،
اردوگاه سطح 10
تله ساز
TrapperTrapper
کد (gid) 36
پیش نیازها اردوگاه سطح 1
عمارت قهرمان
Hero's MansionHero's Mansion
کد (gid) 37
پیش نیازها ساختمان اصلی سطح 3،
اردوگاه سطح 1
انبار بزرگ
Great WarehouseGreat Warehouse
کد (gid) 38
پیش نیازها ساختمان اصلی سطح 10،
شگفتی جهان سطح 0
انبار غذای بزرگ
Great GranaryGreat Granary
کد (gid) 39
پیش نیازها ساختمان اصلی سطح 10،
شگفتی جهان سطح 0
شگفتی جهان
Wonder of the WorldWonder of the World
کد (gid) 40
پیش نیازها -
آبشخور اسب
Horse Drinking TroughHorse Drinking Trough
کد (gid) 41
پیش نیازها اصطبل سطح 20،
اردوگاه سطح 10


آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر