پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف قهوه خانه
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگیافزایش قدرت حمله
مجموع 101925 64925 87260 121475 38 59:10:30
1 1460 930 1250 1740 6 2:13:20 51%
2 2045 1300 1750 2435 3 2:44:40 62%
3 2860 1825 2450 3410 3 3:21:00 73%
4 4005 2550 3430 4775 3 4:03:10 84%
5 5610 3575 4800 6685 3 4:52:10 105%
6 7850 5000 6725 9360 4 5:48:50 126%
7 10995 7000 9410 13100 4 6:54:40 147%
8 15390 9805 13175 18340 4 8:11:00 178%
9 21545 13725 18445 25680 4 9:39:30 219%
10 30165 19215 25825 35950 4 11:22:10 2510%