پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف انباز غذای بزرگ
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگیظرفیت
مجموع 197680 247105 172980 49420 30 274:02:00
1 400 500 350 100 1 1:56:40 13600
2 510 640 450 130 1 2:20:20 15100
3 655 820 575 165 1 2:47:50 26900
4 840 1050 735 210 1 3:19:40 29300
5 1075 1340 940 270 1 3:56:30 212000
6 1375 1720 1205 345 1 4:39:30 315000
7 1760 2200 1540 440 1 5:29:10 418900
8 2250 2815 1970 565 1 6:26:50 423400
9 2880 3605 2520 720 1 7:33:40 528800
10 3690 4610 3230 920 1 8:51:20 635400
11 4720 5905 4130 1180 2 10:21:20 743200
12 6045 7555 5290 1510 2 12:05:40 952800
13 7735 9670 6770 1935 2 14:06:50 1164200
14 9905 12380 8665 2475 2 16:27:20 1377700
15 12675 15845 11090 3170 2 19:10:10 1593900
16 16225 20280 14200 4055 2 22:19:20 18113700
17 20770 25960 18175 5190 2 25:58:30 22137100
18 26585 33230 23260 6645 2 30:13:00 27165300
19 34030 42535 29775 8505 2 35:08:00 32199200
20 43555 54445 38110 10890 2 40:50:20 38240000