پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

آبادی ها

 ابتدای بازی حیوانات وحشی صاحبان آبادی ها می باشند. آبادی ها را می توانید غارت کنید. برای اینکه در غارت آبادی سود کنید به لشکر بزرگی نیاز خواهید داشت. حیوانات موجود در آبادی ها رفته رفته زیادتر می شوند. هر قدر تعداد آنها کمتر باشد به همان اندازه سرعت افزایش آنها بیشتر خواهد شد. زمانی که دارای چند صد سرباز و قهرمان می باشیدف غارت آبادی ها می تواند برای شما سودمند باشد. شما قادر به دیدن تعداد حیوانات موجود در آبادی و نوع آنها با کلید بر روی آبادی مورد نظر در نقشه می باشید و نیازی به جاسوسی از آن نمی باشد.


برای هر منبع دو نوع آبادی موجود است. ننوع اول تنها یک نوع منبع تولید می کند و نوع دوم گندم نیز در کنار منبع اصلی تولید می کند. زمانی که یک آبادی تسخیر می کنید این آبادی تنها تولیدی دهکده ای که از آن آبادی را تسخیر کرده اید را افزایش خواهد داد. این افزایش به تولیدی خالص شما خواهد بود نه تولیدی که در آن درصد آبادی های دیگر و یا طلا تاثیر دارد.

نوع آبادی
  تصویر 1 تصویر 2 افزایش تولید
نوع 1 Oasis Oasis +%25 چوب در هر ساعت
نوع 2 Oasis -

+%25 چوب در هر ساعت

+%25 گندم در هر ساعت

نوع 3 Oasis Oasis +%50 چوب در هر ساعت (تنها در منطقۀ خاکستری رنگ ناتارها موجود است)
نوع 1 Oasis Oasis +%25 خشت در هر ساعت
نوع 2 Oasis -

+%25 خشت در هر ساعت

+%25 گندم در هر ساعت

نوع 3 Oasis Oasis +%50 خشت در هر ساعت (تنها در منطقۀ خاکستری رنگ ناتارها موجود است)
نوع 1 Oasis Oasis +%25 آهن در هر ساعت
نوع 2 Oasis -

+%25 آهن در هر ساعت

+%25 گندم در هر ساعت

نوع 3 Oasis Oasis +%50 آهن در هر ساعت (تنها در منطقۀ خاکستری رنگ ناتارها موجود است)
نوع 1 Oasis - +%50 گندم در هر ساعت
نوع 2 Oasis - +%25 گندم در هر ساعت

تسخیر آبادی ها

شما قادر به تسخیر آبادی با استفاده از قهرمان خود می باشید. اگر با قهرمان به آبادی مورد نظر به صورت مکرر حمله کنید آبادی متعلق به دهکده ای خواهد شد که با استفاده از قهرمان از آن حمله کرده بودید. توجه داشته باشید که باید این آبادی در 7×7 دهکدۀ شما باشد که قادر به تسخیر آن باشید، یعنی زمانی که در نقشۀ کوچک دهکدۀ شما در مرکز قرار دارد قادر به دیدن این آبادی باشید؛ یا می توان گفت این دهکده از هر طرف نباید بیش از 3 خانه با دهکدۀ شما فاصله داشته باشد. شما نیاز به عمارت قهرمان سطح 10 برای تسخیر اولین آبادی برای دهکدۀ خود و سطح 15 برای تسخیر دومین آبادی و سطح 20 برای تسخیر سومین آبادی خواهید داشت.

در مثال زیر دهکدۀ "شما" با رنگ سیاه و آبادی هایی که قادر به تسخیر آنها می باشید با رنگ قرمز نمایش داده شده است. راهنمایی: شما قادر به تسخیر 3 آبادی برای هر دهکدۀ خود می باشید.

Conquerable oases

همانطور که می بینید در عکس بالا آبادی ها با علامت های متفاوتی علامتگزاری شده اند - آنها نوع آبادی ها را مشخص می کنند (برای مثال عکس 1 چوب به معنی افزایش 25% تولید چوب دهکدۀ شما می باشد). در عین حال نمایش می دهند که آیا این آبادی تسخیر شده است و یا خیر: آبادی شمارۀ 1 در عکس بالا تسخیر نشده است زیرا رنگ دایرۀ دور آن سبز می باشد ولی آبادی که درست سمت راست دهکدۀ شما می باشد تسخیر شده است زیرا رنگ دایرۀ دور آن قرمز می باشد.

Oasis

تسخیر/حمله به آبادی که از قبل توسط بازیکن دیگر تسخیر شده است

برای تسخیر آبادی که متعلق به بازیکن دیگر می باشد شما ابتدا باید تمامی نیروی دفاعی موجود در آبادی را از بین برده و سپس با استفاده از قهرمان خود یک و یا چند بار به آن حمله کنید. اگر بازیکن مورد نظر دارای 3 آبادی باشد، شما قادر به تسخیر آبادی تنها با یک حمله قهرمان می باشید. اگر بازیکن مورد نظر 2 آبادی داشته باشد باید 2 بار حمله کنید و اگر بازیکن مورد نظر تنها 1 آبادی داشته باشد باید به آن 3 بار حمله کنید تا آبادی از آن دهکدۀ شما شود.
راهنمایی: قهرمان مانند رئیس/رئیس قبیله/سناتور که بعد از تسخیر دهکدۀ بازیکن دیگر از بین می روند، بعد از تسخیر آبادی از بین نخواهد رفت و به همان شکل باقی خواهد ماند.

غارت آبادی بازیکن دیگر باعث خواهد شد که لشکریان شما تا حداکثر 10% منابع دهکده ای که آبادی متعلق به آن می باشد را غارت کنند. منابع در این آبادی در 10 دقیقه دوباره تولید خواهند شد، یعنی اگر 7 دقیقه بعد از حملۀ اول خود دوباره به همان آبادی حمله کنید 7% منابع دهکده ای که آبادی متعلق به آن می باشد را غارت خواهید کرد. غارت منابع آبادی خود باعث خواهد شد منابع دهکدۀ خودتان کاهش یافته و سربازان دوباره منابع را به دهکدۀ خودتان برگردانند و بنابراین منابع غارت شده برابر 0 خواهد بود.

برای دفاع از آبادی خود در مقابل غارت ها و حمله ها می توانید به آن نیروی کمکی ارسال کنید که آنها گندم دهکده ای را که آبادی متعلق به آن می باشد را مصرف خواهند کرد و قادر به بازگرداندن آنها از داخل اردوگاه می باشید.


آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر