پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

قوانین بازی

قوانین بازی

می توانید قوانین بازی dejkoob.ir را اینجا پیدا کنید.

شرایط و ضوابط عمومی

شرایط و ضوابط عمومی بازی را می توانیددر اینجا بخوانید.

سیستم / قوانینی که بصورت اتوماتیک از طرف بازی کنترل می شود

موارد لیست شده در اینجا بصورت اتوماتیک از طرف بازی کنترل می شود و به این دلیل اکانت شما به دلیل نقض این قوانین بازداشت نخواهد شد. ارسال بیش از اندازۀ قانونی منابع / تسخیر دهکدۀ بازیکن دوست (هم اتحادی یا جانشین) / حمله به بازیکن دوست (هم اتحادی یا جانشین). سیستم اجازۀ انجام اینکارها را برای شما نخواهد داد.

سیستم کنترل ارسال منابع (جلوگیری از پوشینگ)

برای اینکه دیگر مشکل ارسال بیش از مقدار قانونی منابع نباشد و این مورد از قوانین بازی حذف شود و بازیکنان راحت تر قادر به ادامۀ بازی باشند ما سیستم اتوماتیک کنترل ارسال منابعی که در زیر توضیح داده شده است طراحی کرده ایم.

محدودیت ارسال منابع تعیین شده است و سیستم اجازه نخواهد داد که بازیکن بیش از اندازۀ قانونی قادر به ارسال منابع باشد و به این دلیل امکان ندارد اکانت شما به این دلیل بازداشت شود.

محدودیت های اعمال شده بسیار پیچیده می باشد و ارتباط مستقیم با نحوۀ ارتباط اکانت ها (بازیکنان) با یکدیگر دارد.

انواع مختلف ارتباط میان اکانت ها:

 • حالت 1: بازیکنان جانشین یکدیگر نبودند و از یک سیستم برای بازی استفاده نکردند و از یک شبکه (مانند کافی نت، شبکۀ شرکت و یا آپارتمان) نیز برای بازی استفاده نکرده اند.
 • حالت 2: بازیکنان مورد نظر جانشین همدیگر بودند و یا از یک سیستم (کامپوتر) برای بازی استفاده کرده اند.
 • حالت 3: بازیکنان در حال حاضر جانشین همدیگر می باشند و یا به تازگی از یک سیستم برای بازی استفاده کرده اند.

 

علاوه بر آن 6 دسته بندی ارسال منابع دیگر نیز موجود می باشد:

 • ارسال منابع به بازیکن بزرگ تر (از لحاظ جمعیت کل اکانت)
 • ارسال منابع به بازیکن کوچک تر (از لحاظ جمعیت کل اکانت)
 • ارسال منابع به بازیکن بزرگ تر برای رساندن غذا به نیروهای کمکی خودی که قبلاً به بازیکن ارسال شده بود.
 • ارسال منابع به بازیکن کوچک تر برای رساندن غذا به نیروهای کمکی خودی که قبلاً به بازیکن ارسال شده بود.
 • غارت بازیکن بزرگ تر
 • غارت بازیکن کوچک تر

تولید ساعتی

محدودیت ها به تولیدی در هر ساعت بستگی دارد. مقدار منابع تولیدی در هر ساعت برای اکانت با مجموع تولیدی خشت، آهن، چوب و گندم (تولیدی کلی گندم منهای جمعیت اکانت) در تمامی دهکده ها (کل اکانت) محاسبه می شود. علاوه بر این میانگین 1 ساعتی درآمد منابع هفتۀ پیش، از طریق غارت (منابع غارت شدۀ شما - منابع غارت شده از شما) نیز به این مقدار افزوده می شود تا تولیدی 1 ساعتی اکانت شما محاسبه شود.

ارسال منابع مختلف با هم:

اگر ارسال منابع محدود به گندم باشد (برای مثال ارسال گندم برای نیروهای کمکی خود و یا دهکدۀ دارای کتیبه) ارسال منابع محدودیتی نخواهد داشت. مبادلاتی که شامل منابع جز گندم باشند ممکن است امکان پذیر نباشد. به این دلیل به هنگام ارسال منابع بهتر است بیشتر دقت کنید.

امکان ارسال منابع چند روز در یکجا:

در برخی از شرایط ارسال منابع چند روز در یکجا اجازه داده می شود. برای مثال اگر شما اجازه ارسال منابع برای 7 روز از قبل را داشته باشید قادر به ارسال مجموع تولیدی 1 ساعتی اکانت از دوشنبه تا یکشنبه خواهید بود.

قوانین برای حالت 1:

 • قادر به ارسال تولیدی 2 ساعتۀ اکانت برای بازیکن بزرگ تر (از لحاظ جمعیت) می باشد (و اجازۀ ارسال از قبل منابع برای 7 روز را دارد) . اگر جمعیت اکانت ارسال کنند کمتر از 50 نفر باشد در کل قادر به ارسال منابع نخواهد بود.
 • قادر به ارسال تولیدی 3 ساعتۀ اکانت برای بازیکن کوچک تر (از لحاظ جمعیت) می باشد (و اجازۀ ارسال از قبل منابع برای 7 روز را دارد) . اگر جمعیت اکانت ارسال کنند کمتر از 50 نفر باشد در کل قادر به ارسال منابع نخواهد بود.
 • در صورتی که به بازیکن مورد نظر نیروی کمکی ارسال کرده باشید (اکانت شما کم جمعیت تر از اکانت مورد نظر باشد) قادر به ارسال 150% گندم مصرفی لشکریان خود می باشید (قادر به ارسال 100% گندم مصرفی برای 24 ساعت در صورت ارسال از قبل).
 • در صورتی که به بازیکن مورد نظر نیروی کمکی ارسال کرده باشید (اکانت شما پر جمعیت تر از اکانت مورد نظر باشد) قادر به ارسال 300% گندم مصرفی لشکریان خود می باشید (قادر به ارسال 100% گندم مصرفی برای 24 ساعت در صورت ارسال از قبل).
 • محدودیتی برای غارت بازیکن بزرگ تر (از لحاظ جمعیت) نمی باشد (اگر هر دو بازیکن در همان اتحاد باشند قانون 2 در این بخش اعمال خواهد شد).
 • محدودیتی برای غارت بازیکن کوچک تر (از لحاظ جمعیت) نمی باشد (اگر هر دو بازیکن در همان اتحاد باشند قانون 1 در این بخش اعمال خواهد شد).

قوانین برای حالت 2:

 • قادر به ارسال تولیدی 1 ساعتۀ خود به بازیکن بزرگ تر (از لحاظ جمعیت) و قادر به ارسال مجموع تولیدی 3 روز اکانت در صورت ارسال از قبل. اگر جمعیت اکانت ارسال کنند کمتر از 50 نفر باشد در کل قادر به ارسال منابع نخواهد بود.
 • قادر به ارسال تولیدی 2 ساعتۀ خود به بازیکن کوچک تر (از لحاظ جمعیت) و قادر به ارسال مجموع تولیدی 3 روز اکانت در صورت ارسال از قبل. اگر جمعیت اکانت ارسال کنند کمتر از 50 نفر باشد در کل قادر به ارسال منابع نخواهد بود.
 • در صورتی که به بازیکن مورد نظر نیروی کمکی ارسال کرده باشید (اکانت شما کم جمعیت تر از اکانت مورد نظر باشد) قادر به ارسال 125% گندم مصرفی لشکریان خود می باشید (قادر به ارسال 100% گندم مصرفی برای 12 ساعت در صورت ارسال از قبل).
 • در صورتی که به بازیکن مورد نظر نیروی کمکی ارسال کرده باشید (اکانت شما پر جمعیت تر از اکانت مورد نظر باشد) قادر به ارسال 150% گندم مصرفی لشکریان خود می باشید (قادر به ارسال 100% گندم مصرفی برای 12 ساعت در صورت ارسال از قبل).
 • محدودیتی برای غارت بازیکن بزرگ تر (از لحاظ جمعیت) نمی باشد (اگر هر دو بازیکن در همان اتحاد باشند قانون 2 در این بخش اعمال خواهد شد).
 • محدودیتی برای غارت بازیکن کوچک تر (از لحاظ جمعیت) نمی باشد (اگر هر دو بازیکن در همان اتحاد باشند قانون 1 در این بخش اعمال خواهد شد).

قوانین برای حالت 3:

 • قادر به ارسال منابع به بازیکن بزرگ تر (از لحاظ جمعیت) نمی باشد و باید ابتدا بازیکن بزرگ تر منابع ارسال کند.
 • قادر به ارسال تولیدی 2 ساعتۀ اکانت به بازیکن کوچک تر (از لحاظ جمعیت) می باشد و قادر به ارسال مجموع تولیدی 1 روز در صورت ارسال از قبل. اگر جمعیت اکانت ارسال کنند کمتر از 50 نفر باشد در کل قادر به ارسال منابع نخواهد بود.
 • در صورتی که به بازیکن مورد نظر نیروی کمکی ارسال کرده باشید (اکانت شما کم جمعیت تر از اکانت مورد نظر باشد) قادر به ارسال 100% گندم مصرفی لشکریان خود می باشید (قادر به ارسال 100% گندم مصرفی برای 6 ساعت در صورت ارسال از قبل و در صورتی که منابع ارسالی فقط گندم باشد).
 • در صورتی که به بازیکن مورد نظر نیروی کمکی ارسال کرده باشید (اکانت شما پر جمعیت تر از اکانت مورد نظر باشد) قادر به ارسال 100% گندم مصرفی لشکریان خود می باشید (قادر به ارسال 100% گندم مصرفی برای 12 ساعت در صورت ارسال از قبل و در صورتی که منابع ارسالی فقط گندم باشد).
 • قادر به غارت بازیکن بزرگ تر (از لحاظ جمعیت) با محدودیت قانون 2 گفته شده در این بخش می باشد.
 • قادر به غارت بازیکن کوچک تر (از لحاظ جمعیت) با محدودیت قانون 1 گفته شده در این بخش می باشد.
 • قادر به غارت بازیکنی نمی باشد که در 6 ساعت قبلی به این اکانت منابع ارسال کرده اند.

استثنا ها:

 • محدودیتی برای ارسال منابه به دهکدۀ شگفتی جهان نمی باشد.
 • محدودیتی در حمله و یا ارسال نیروی کمکی به دهکدۀ شگفتی جهان نمی باشد.
 • محدودیتی در ارسال گندم به دهکده هایی که دارای کتیبه می باشند نیست.
 • تجارت در بازار: اگر اختلاف منابع ارسالی و دریافتی (بدون در نظر گرفتن غارت ها و ارسال منابع یکطرفه) کمتر از 20% باشد، تجارت همیشه ممکن خواهد بود.

 

سیستم کنترل تسخیر توافقی (چیف توافقی)

قوانین تسخیر دهکده نیز از قبل در سیستم قرارداده شده است.

این محدودیت ها زیاد پیچیده نبوده و از طریق ارتباط میان بازیکن ها مشخص می شود.

 

انواع مختلف ارتباط میان اکانت ها:

 • حالت 1: بازیکنان جانشین یکدیگر نبودند و از یک سیستم برای بازی استفاده نکردند و از یک شبکه (مانند کافی نت، شبکۀ شرکت و یا آپارتمان) نیز برای بازی استفاده نکرده اند.
 • حالت 2: بازیکنان مورد نظر جانشین همدیگر بودند و یا از یک سیستم (کامپوتر) برای بازی استفاده کرده اند.
 • حالت 3: بازیکنان در حال حاضر جانشین همدیگر می باشند و یا به تازگی از یک سیستم برای بازی استفاده کرده اند.

 

قوانین برای حالت 1:

 • براحتی قادر به تسخیر دهکدۀ یکدیگر می باشند اگر در 2 روز گذشته در یک اتحاد و یا اتحاد ها متحد نبوده باشند.

 

قوانین برای حالت 2:

 • قادر به تسخیر دهکدۀ یکدیگر می باشند اگر بیش از 14 روز باشد که هیچ رابطۀ جانشینی بین آنها نباشد و بازیکنان در 2 روز گذشته در یک اتحاد و یا اتحاد های متحد نبوده باشند.

 

قوانین برای حالت 3:

 • قادر به تسخیر دهکده های یکدیگر نمی باشند.

 

استثنا ها:

 • دهکدۀ شگفتی جهان اگر آخرین دهکدۀ (تنها دهکدۀ) بازیکن نباشد قابل تسخیر بدون هیچ محدودیتی خواهد بود.
 • دهکده های دارای کتیبه همیشه قابل تسخیر خواهند بود به شرطی که دهکدۀ مورد نظر آخرین دهکدۀ (تنها دهکدۀ) بازیکن نباشد و دهکدۀ مورد نظر پایتخت نباشد.

 

سیستم کنترلی بات

همیشه اتفاقات خوب برای آنهایی که صبر می کنند اتفاق می افتد.

بسیاری از شما بدلیل اینکه رفته رفته تعداد بازیکنانی که از بات و یا اسکریپت استفاده می کنند بیشتر می شد عصبانی بودید.

منظور از این چیست؟

برای بازیکنانی که همیشه با رعایت قوانین بازی می کردند هیچ تغییری نخواهد بود و فقط بازی عادلانه ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر بازیکنی که اکانت وی در استفاده از برنامه های خارجی خلاف قوانین شناسایی شده است مجبور به پر کردن کد امنیتی خواهد بود.

توجه کنید که تمامی اکانت ها یکجا کنترل می شود و زمان های کنترل کاملاً شانسی می باشد و امکان دارد بازیکنی که قبلاً از برنامه ای بدون مشکل استفاده می کرد در کنترل بعدی شناسایی شده و مشکلات بوجود آید.

سیستم کاملاً خودکار و اتوماتیک می باشد. 24 ساعته در 7 روز هفته در حال کار می باشد.

بازیکن تشخیص داده شده نه تنها مجبور به پر کردن کد امنیتی خواهد بود و بلکه جریمه ای نیز برای اکانت وی اعمال خواهد شد و اگر بازیکن سابقۀ قبلی نیز داشته باشد جریمه ها رفته رفته بیشتر خواهد شد.

ما تیمی برای کار روی این سیستم بطور مداوم تشکیل داده ایم، یعنی اگر هم برنامه نویسان بات کاری کنند که دیگر سیستم قادر به تشخیص برنامه نباشد تنها برای مدت کوتاهی بازیکنان قادر به استفاده از برنامه خواهند بود و در آپدیت بعدی سیستم این بازیکنان نیز تشخیص داده شده و جریمه خواهند شد.


آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر