پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

مشکلات گندم (کمبود گندم در ابتدای بازی)

یکی از مشکلات ابتدایی بازی که بسیاری از بازیکنان در ابتدای بازی دارند مدیریت منابع - مخصوصاً گندم - می باشد. در بسیاری از مواقع دیده شده است که وقتی در اکانت، بازیکن به دیدکلی دهکده می رود در مقابل گندم نوشته شده است: Cropتولید 2 در ساعت.
بسیاری از ساختمان ها، مزارع، معادن و لشکریان مصرف دائمی گندم دارند که مقدار مصرفی آنها هنگام ساخت در کنار تصور (آیکون) Cropusage نمایش داده می شود و مقدار کلی مصرف لشکریان و جمعیت دهکده در بالای صفحه سمت چپ منابع موجود در دهکده نمایش داده می شود.
مثال برای هیزم شکن سطح 1 به صورت زیر می باشد:
lumber 40 clay 100 iron 50 crop 60 cropusage 2

این یعنی ساخت سطح 1 آن نیاز به 40 چوب، 100 خشت و 50 آهن از انبار و 60 گندم از انبار غذا دارد. علاوه بر این سطح 1 آن بصورت مداوم 2 گندم در ساعت مصرف خواهد کرد. این ساختمان برای هر ساختمان رفته رفته بیشتر خواهد شد. برای مثال با ارتقاء هیزم شکن به سطح 2 یک کارگر دیگر به این ساختمان افزوده خواهد شد و مصرف دائمی ساعتی این ساختمان 1 واحد افزایش خواهد یافت (در کل 3 واحد در ساعت). در بالای صفحه برای شما منابع موجود در دهکده و ظریفت انبار و انبار غذا و مصرف کلی دهکدۀ شما برای شما نمایش داده می شود. برای مثال:
Lumber 145/800 Clay 200/800 Iron 100/800 Crop 90/800 Cropusage 12/14

Cropland این یعنی در شما در انباری که ظرفیت 800 واحد از هر منبع دارد، 145 چوب، 200 خشت، 100 آهن دارید و در انبارغذایی که 800 واحد ظرفیت دارد 90 گندم دارید و تولیدی کلی گندم شما در این دهکده 14 می باشد که 12 واحد آن از طرف جمعیت و لشکریان دهکده بعنوان غذا مصرف می شود و تولیدی شما به این دلیل برای گندم برابر 2 واحد در ساعت می شود. حال اگر در این صورت بخواهید هیزم شکن را به سطح 1 ارتقاء دهید بازی این اجازه را برای شما نخواهد داد زیرا بازی طوری طراحی شده است که اجازه ندهد در ابتدای بازی اجازۀ کاهش تولید گندم را به زیر 2 واحد در ساعت را ندهد.

برای افزایش تولیدی خود به دیدکلی دهکده رفته و روی یکی از گندم زارها (زرد) کلیک کنید؛ این باعث باز شدن صفحه ای خواهد شد که در آن نوشته شده است برای ارتقاء این ساختمان به چه مقدار منابع نیاز دارید. فرض کنیم که شما منابع کافی برای ارتقاء این ساختمان را دارید. توجه داشته باشید که گندم زار سطح 1 خود نیز برای ارتقاء نیاز به 20 گندم دارد.

تولید منفی گندم و تاثیرات آن
اگر مصرف گندم از طرف لشکریان و جمعیت دهکده بیش از مقداری باشد که در دهکده تولید می شود، تولیدی گندم شما منفی خواهد شد. منظور این است که گندم ذخیره شدۀ شما در انبارغذا رفته رفته کمتر خواهد شد. اگر صاحب دهکده قبل از 0 شدن گندم موجود در دهکده انبارغذا را پر نکند لشکریان دهکده از بی گندمی کم کم کشته خواهند شد. اگر دوباره قادر به رساندن تولید به 0 باشید دیگر لشکریان کشته نخواهند شد.


آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر