پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

نحوۀ کار با جدول های موجود در این سایت

اگر می خواهید از جدول های این سایت استفاده کنید و اطلاعاتی در مورد سرورهای متفاوت با سرعت ها و امکانات متفاوت بدست آورید کافیست مانند مثال زیر عمل کنید.

لینک را در مرورگر خود باز کنید.

http://answers.dejkoob.ir/?view=toolkit&action=buildingconstructiontimes&gid=22&speed=1&linkdescription=this+link

http://answers.dejkoob.ir/?view=toolkit&action=building&gid=22&mb=1&speed=1&linkdescription=here

قسمت هایی که تیره نوشته شده اند را می توانید تغییر دهید. برای مثال برای دریافت اطلاعات در مورد سرور اسپید کافی است متغیر speed=1 با متغیر speed=3 عوض کنید. و و برای دریافت اطلاعات ساختمان دیگر کافی است برای متغیر gid=22 کد ساختمان مورد نظر خود را قرار دهید برای مثال اگر gid=1 بنویسید اطلاعات هیزم شکن برای شما نمایش داده خواهد شد.

اگر مانیتور شما کوچک می باشد، کافیست به آخر لینک کلمۀ &unwrapped را اضافه کنید. برای مثال:

http://answers.dejkoob.ir/?view=toolkit&action=buildingconstructiontimes&gid=40&speed=1&linkdescription=this+link&unwrapped

در این صورت تنها برای شما جدول نمایش داده خواهد شد.


آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر