پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

چگونه قادر به دادن امکانات به اعضای اتحادم می باشم

برای اینکه به اعضای اتحاد خود امکاناتی بدهید باید ابتدا به سفارت خود بروید. سپس گزینۀ "»نمایش اتحاد" را انتخاب کنید و گزینۀ "تغییرات" موجود در بالای صفحه را انتخاب کرده و سپس گزینۀ "دادن رتبه و امکانات" را انتخاب کنید.

Search the name of the player you want to grant rights to in the list which appear. Now choose the rights you want to give him and confirm again by clicking "save":

assign_position

 The following rights you can give to other alliance members:

  • assign to position (Hint: Be careful when assigning this right to another player. Everyone who has it can take your own rights away!)
  • kick player
  • change alliance description
  • alliance diplomacy
  • IGMs to every alliance member
  • invite a player into the alliance
  • manage forums

آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر