پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف سربازخانه
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگیزمان آموزش
مجموع 103785 69195 128505 59300 62 113:46:40
1 210 140 260 120 4 0:33:20 1100%
2 270 180 335 155 2 0:43:40 190%
3 345 230 425 195 2 0:55:40 281%
4 440 295 545 250 2 1:09:30 273%
5 565 375 700 320 2 1:25:40 266%
6 720 480 895 410 3 1:44:20 359%
7 925 615 1145 530 3 2:06:10 453%
8 1180 790 1465 675 3 2:31:20 448%
9 1515 1010 1875 865 3 3:00:30 543%
10 1935 1290 2400 1105 3 3:34:20 639%
11 2480 1655 3070 1415 3 4:13:40 735%
12 3175 2115 3930 1815 3 4:59:10 931%
13 4060 2710 5030 2320 3 5:52:10 1128%
14 5200 3465 6435 2970 3 6:53:30 1325%
15 6655 4435 8240 3805 3 8:04:40 1523%
16 8520 5680 10545 4870 4 9:27:10 1821%
17 10905 7270 13500 6230 4 11:02:50 2219%
18 13955 9305 17280 7975 4 12:54:00 2717%
19 17865 11910 22120 10210 4 15:02:50 3215%
20 22865 15245 28310 13065 4 17:32:10 3814%