پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف کارگاه
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگیزمان آموزش
مجموع 227345 252050 296535 158150 51 145:48:50
1 460 510 600 320 3 0:50:00 4100%
2 590 655 770 410 2 1:03:00 490%
3 755 835 985 525 2 1:18:00 581%
4 965 1070 1260 670 2 1:35:30 673%
5 1235 1370 1610 860 2 1:55:50 766%
6 1580 1750 2060 1100 2 2:19:20 959%
7 2025 2245 2640 1405 2 2:46:40 1153%
8 2590 2870 3380 1800 2 3:18:20 1348%
9 3315 3675 4325 2305 2 3:55:10 1543%
10 4245 4705 5535 2950 2 4:37:40 1939%
11 5430 6020 7085 3780 3 5:27:10 2235%
12 6950 7705 9065 4835 3 6:24:30 2731%
13 8900 9865 11605 6190 3 7:31:00 3228%
14 11390 12625 14855 7925 3 8:48:10 3925%
15 14580 16165 19015 10140 3 10:17:40 4623%
16 18660 20690 24340 12980 3 12:01:30 5521%
17 23885 26480 31155 16615 3 14:02:00 6719%
18 30570 33895 39875 21270 3 16:21:40 8017%
19 39130 43385 51040 27225 3 19:03:50 9615%
20 50090 55535 65335 34845 3 22:11:50 11514%