پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف دیوار گلی
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگیامتیاز دفاعی (بونوس)
مجموع 59300 98840 0 39530 20 113:46:40
1 120 200 0 80 0 0:33:20 12%
2 155 255 0 100 0 0:43:40 14%
3 195 330 0 130 0 0:55:40 26%
4 250 420 0 170 0 1:09:30 28%
5 320 535 0 215 0 1:25:40 210%
6 410 685 0 275 1 1:44:20 313%
7 530 880 0 350 1 2:06:10 415%
8 675 1125 0 450 1 2:31:20 417%
9 865 1440 0 575 1 3:00:30 520%
10 1105 1845 0 740 1 3:34:20 622%
11 1415 2360 0 945 1 4:13:40 724%
12 1815 3020 0 1210 1 4:59:10 927%
13 2320 3870 0 1545 1 5:52:10 1129%
14 2970 4950 0 1980 1 6:53:30 1332%
15 3805 6340 0 2535 1 8:04:40 1535%
16 4870 8115 0 3245 2 9:27:10 1837%
17 6230 10385 0 4155 2 11:02:50 2240%
18 7975 13290 0 5315 2 12:54:00 2743%
19 10210 17015 0 6805 2 15:02:50 3246%
20 13065 21780 0 8710 2 17:32:10 3849%