پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف عمارت قهرمان
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگی
مجموع 634125 606940 634125 217415 41 73:42:50
1 700 670 700 240 2 0:38:20 1
2 930 890 930 320 1 0:44:30 1
3 1240 1185 1240 425 1 0:51:30 2
4 1645 1575 1645 565 1 0:59:50 2
5 2190 2095 2190 750 1 1:09:20 2
6 2915 2790 2915 1000 2 1:20:30 3
7 3875 3710 3875 1330 2 1:33:20 4
8 5155 4930 5155 1765 2 1:48:20 4
9 6855 6560 6855 2350 2 2:05:40 5
10 9115 8725 9115 3125 2 2:25:50 6
11 12125 11605 12125 4155 2 2:49:10 7
12 16125 15435 16125 5530 2 3:16:10 9
13 21445 20525 21445 7350 2 3:47:30 11
14 28520 27300 28520 9780 2 4:24:00 13
15 37935 36310 37935 13005 2 5:06:10 15
16 50450 48290 50450 17300 3 5:55:10 18
17 67100 64225 67100 23005 3 6:52:00 22
18 89245 85420 89245 30600 3 7:58:00 27
19 118695 113605 118695 40695 3 9:14:20 32
20 157865 151095 157865 54125 3 10:43:10 38