پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

لیست مدال های موجود در بازی

مدال ها چی هستند؟

بعد از ویرایش دژکوب 3.1 به بازی مدال هایی افزوده شد. این مدال ها به افراد و اتحاد هایی داده می شود که در روز یکشنبه ساعت 12 شب در لیست تاپ 10 باشند.

تاپ 10 هر هفته یشکنبه ساعت 12:00 شب (دوشنبه ساعت 00:00) از نوع محاسبه می شود.

چگونه قادر به دست آوردن مدال می باشم؟

در حال حاضر 4 دسته بنده برای مدال ها وجود دارد و چند مدال امتیاز وجود دارد:


و مدال هایی که بزودی افزوده خواهد شد:


برای دریافت مدال باید در همفته ای در یکی از موارد بالا در لیست تاپ 10 باشید.

پیشرفت کننده

در ابتدا این مدال برای افرادی داده می شود که بیشتر از بقیه در لیست رتبه بندی (از لحاظ جمعیت) پیشرفت داشتند.این مدال برای بازیکنانی می باشد که تازه ثبت نام کرده اند و برای مثال در لیست از رتبۀ 21000 به رتبۀ 3000 در چند روز پیشرفت کردند و 18000 امتیاز به دست آورده اند.
ولی بعد از بسته شدن ثبت نام سرور (بعد از آمدن کتیبه ها) بازیکنان موجود در بازی نیز قادر به دریافت این مدال خواهند بود.

highest climbers.png

بهترین مهاجم

این مدال به بازیکنی داده می شود که در طول هفته قادر به کشتن تعداد زیادی از سربازن دشمن در حملات خود شده است (نسبت به بقیه). امتیاز از روی گندم مصرفی سربازان محاسبه می شود و نه تعداد واقعی، برای مثال اگر بازیکنی 200 کاهن سواره بکشد، 400 امتیاز دریافت خواهد کرد زیرا هر کاهن سواره 2 گندم مصرف می کنند و بنابراین 200 کاهن سواره 400 گندم مصرف خواهند کرد.
برای دریافت امتیاز بازیکن کافیست حمله ای انجام داده و در آن حمله سربازی بکشد و مهم نیست نوع حمله چطور باشد. می توانید به آبادی حمله کنید، غارت کنید و حتی به دهکدۀ دیگر خود حمله کنید و نیازی ندارد که حتماً قهرمان در حمله شرکت داشته باشد.

best attackers.png

بهترین مدافع

این مدال به بازیکنی داده می شود که بیشترین سرباز را در دفاع کشته باشد؛ دقیقاً همانند مدال مهاجم این مورد نیز از روی گندم مصرفی سربازن کشته شده محاسبه می شود و نه تعداد آنها و کشتن 200 کاهن سواره به شما 400 امتیاز خواهد داد چون هر کاهن سواره 2 گندم مصرف می کنند.
نیازی ندارد که در دفاع حتماً قهرمان شما شرکت داشته باشد. نیروهایی که دیوار، قصر و یا اقامتگاه شما باعث کشته شدن آنها می شود نیز محاسبه می شوند. ولی نیروهای اسیر شده در تله های شما امتیاز دفاعی برای شما نخواهند داشت زیرا این نیروها هنوز زنده می باشند و هنوز گندم صاحب خود را مصرف می کنند.

best defenders.png

بهترین غارت گر

این مدال به بازیکنانی داده می شود که بیشترین منابع را در 7 روز غارت کردند. لازم بذکر می باشد که منابع غارت شده از بازیکنان دیگر امتیاز مثبت و اگر منابعی از خود بازیکن غارت شود امتیاز منفی محسوب خواهد شد، به این دلیل غارت دهکدۀ دیگر خود ارزشی نخواهد داشت زیرا امتیاز مثبت برابر امتیاز منفی بوده و یکدیگر را خنثی خواهند کرد.

best raiders.png

مدال امتیاز

این مدال ها برای بازیکنانی داده می شود که قادر به انجام کار بسیار سختی باشند. برای مثال در یک هفته هم مدال مهاجم و هم مدال مدافع دریافت کنید. توجه کنید که دریافت مدال مهاجم و مدافع در دو هفتۀ متفاوت مدال امتیازی نخواهد داشت.

bonus.png

مدال های اتحادها

این مدال ها دقیقاً همانند مدال های بازیکنان می باشد، با این فرق که به آنها شاخه های زیتون نیز که در المپیک ها به برندگان داده می شود افزوده شده است.
تنها برای 10 اتحاد برتر در هر دسته این مدال ها داده می شود و مدال امتیاز برای اتحاد در بازی موجود نمی باشد.

alliance.png

چگونه باید مدال ها را به پروفایل اضافه کنید؟

اگر شما موفق به دریافت مدال باشید دژکوب این مورد را برای شما با ارسال گزارش و یا پیامی اطلاع نخواهد داد. برای اینکه مطلع شوید که آیا مدالی دریافت کرده اید و یا خیر به پروفایل خود رفته و گزینۀ "تغییر پروفایل" را انتخاب کنید. در زیر صفحه ای که نمایش داده خواهد شد جدولی می باشد که در ان جدول نام مدال و رتبۀ شما و هفته ای که در ان مدال را دریافت کرده اید با کد مدال موجود می باشد. کافیست کد مدال را کپی و در پروفایل خود قرار دهید تا بقیه قادر به دیدن مدال شما باشند.
در وظایف کاردان وظیفه ای برای آموزش اینکار (وظیفۀ 13: کبوتر صلح) کنجانده شده است و هر مدالی که دریافت می کنید زیر کد آن نمایش داده خواهد شد. هر مدال مخصوص و منحصر به فرد می باشد و شما قادر به نمایش 2 بار یک مدال و یا نمایش مدال بازیکن دیگر نخواهید بود.

profile.png

مدال هایی که هنوز به بازی افزوده نشده اند

بهترین تاجر

این مدال ها هنوز به بازی افزوده نشده است و هنوز اطلاعات دقیقی در مورد چگونگی دریافت آنها نمی باشد. امکان دارد برای بازیکنان با بیشترین تجارت داده شود و یا بازیکنانی که بیشترین درآمد را در تجارت داشته اند داده شود. برای مثال اگر شما در تجارتی 500 آهن ارسال کرده و 1000 گندم دریافت کنید 500 امتیاز دریافت خواهید کرد.

best trader.png

مدال برای قهرمان

این مدال ها هنوز به بازی افزوده نشده است و هنوز اطلاعات دقیقی در مورد چگونگی دریافت آنها نمی باشد. امکان دارد به قهرمانی داده شود که بیشترین سطح را در هفته دریافت کرده است و یا ...
در ویرایش های بعد از دژکوب 3.1 در آمار قسمتی برای نمایش رتبه و اطلاعات قهرمان های موجود در سرور برای بازیکنان افزوده شده است.

heros.png


آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر