پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

لشکزیان - سرباز پياده

Phalanxپیش نیازهای تحقیق: هیچ
پیش نیازهای تربیت: سربازخانه

سربازان پیاده، نسبتا ارزان هستند و سریع تربیت می شوند.

قدرت حمله خوبی ندارند ولی مدافع خوبی در مقابل هر دو سواره و پیاده نظامها هستند.

  lumber clay iron crop upkeep research time
تحقیق 0 0 0 0 / /
تربیت 100 130 55 30 1 0:17:20
سرعت 7 خانه در ساعت
قابلیت حمل
35 منابع

آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر