پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف انبار
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگیظرفیت
مجموع 64250 79075 44475 19770 30 113:46:40
1 130 160 90 40 1 0:33:20 11200
2 165 205 115 50 1 0:43:40 11700
3 215 260 145 65 1 0:55:40 22300
4 275 335 190 85 1 1:09:30 23100
5 350 430 240 105 1 1:25:40 24000
6 445 550 310 135 1 1:44:20 35000
7 570 705 395 175 1 2:06:10 46300
8 730 900 505 225 1 2:31:20 47800
9 935 1155 650 290 1 3:00:30 59600
10 1200 1475 830 370 1 3:34:20 611800
11 1535 1890 1065 470 2 4:13:40 714400
12 1965 2420 1360 605 2 4:59:10 917600
13 2515 3095 1740 775 2 5:52:10 1121400
14 3220 3960 2230 990 2 6:53:30 1325900
15 4120 5070 2850 1270 2 8:04:40 1531300
16 5275 6490 3650 1625 2 9:27:10 1837900
17 6750 8310 4675 2075 2 11:02:50 2245700
18 8640 10635 5980 2660 2 12:54:00 2755100
19 11060 13610 7655 3405 2 15:02:50 3266400
20 14155 17420 9800 4355 2 17:32:10 3880000