پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

دهکده های جدید

وقتی شما دارای قصر سطح 10، 15 و یا 20 هستید و یا اقامتگاه سطح 10 و یا 20 دارید و امتیاز فرهنگی کافی نیز دارید، قادر به تسخیر دهکده و یا ساخت آن می باشید.
برای ساخت دهکدۀ جدید شما نیاز به 3 مهاجر و خانۀ خالی در نقشه دارید. برای تسخیر دهکده شما نیاز به رئیس/رئیس قبیله/سناتور و دهکدۀ موجود (دهکدۀ بازیکن دیگر) دارید.

چگونه قادر به ساخت دهکدۀ جدید می باشم؟

برای ساخت دهکدۀ جدید شما نیاز به 3 مهاجر و خانۀ خالی در نقشه و امتیاز فرهنگی کافی دارید. نیازی به تحقیق مهاجر نمی باشد و قادر به ساخت 3 مهاجر در هر یک از سطح های 10، 15 و 20 قصر می باشید. با اقامتگاه قادر به ساخت 3 مهاجر در سطح های 10 و 20 می باشید (6 مهاجر). برای ساخت قصر شما نیاز به ساختمان اصلی سطح 5 و سفارت دارید، برای ساخت اقامتگاه شما تنها نیاز به ساختمان اصلی سطح 5 دارید. بعد از تربیت 3 مهاجر قادر به انتخاب خانۀ خالی در نقشه و سپس کلیک بر روی گزینۀ "بنای دهکدۀ جدید" برای ساخت دهکدۀ جدید می باشید (راهنمایی: برای اینکار نیاز به 750 واحد از هر منبع خواهید داشت) آنگاه مهاجر های شما دهکده را ترک کرده و به طرف مختصات مورد نظر خواهند رفت و دهکدۀ جدیدی برای شما در آنجا احداث خواهند کرد.

چگونه قادر به تسخیر دهکدۀ بازیکنان دیگر می باشم؟

قسمت تسخیر دهکده را مطالعه کنید.


آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر