پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

لشکریان - رئیس قبیله

Chieftain

پیش نیازهای تحقیق: اردوگاه سطح 10، دارالفنون سطح 20
پیش نیازهای تربیت: اقامتگاه/قصر سطح 10/(15)/20

هر قبیله ای یک جنگجوی با تجربه و قدیمی دارد که سخنان او می تواند بر روی اهالی دهکده دشمن تاثیرگذار باشد و آنها را برای پیوستن به قبیله خودش قانع کند.

هر چه بیشتر رئیس قبیله در مقابل دیوار روستای دشمن به سخنرانی بپردازد، به همان اندازه وفاداری اهالی به پادشاهان خویش کمتر می شود و سرانجام آنها به قبیله رئیس گول ملحق می شوند.

  Lumber Clay Iron Crop Upkeep Research time
تحقیق 15880 22900 25200 22660 / 6:47:55
تربیت 30750 45400 31000 37500 4 25:11:40
سرعت 5 خانه در ساعت
قابلیت حمل 0 منابع

آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر