پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

لشکریان - سناتور

Senatorپيش نيازهای تحقيق: اردوگاه سطح 10, دارالفنون سطح 20
پيش نيازهای تربيت: اقامتگاه/قصر سطح 10/(15)/20

سناتور رهبر منتخب قبیله است. او یک سخنگوی خوب است و می داند چگونه باید دیگران را قانع کند. او می تواند دهکده های دیگر را قاتع کند تا برای امپراطوری او بجنگند.

هر بار که سناتور با اهالی دهکده دشمن صحبت کند، وفاداری آنها کاهش پیدا می کند تا زمانی که بعد از چند بار سخنرانی او دهکده ازآن شما می شود.

  lumber clay iron crop upkeep research time
تحقیق 15880 13800 36400 22660 / 6:47:55
تربیت 30750 27200 45000 37500 5 25:11:40
سرعت 4 خانه در ساعت
قابلیت حمل
0 منابع

آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر