پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

ساختمان - آهنگری

Armoury

پیش نیازها: ساختمان اصلی سطح 3، دارالفنون سطح 3، حداقل نسخۀ دژکوب 4

اسلحه ها و زره های لشکریان شما در آهنگری ترمیم می شود. با ارتقاء سطح آن قادر به ساختت اسله ها و زره های قویتری خواهید بود.

ارزش تحقیقات انجام شده تنها برای نیروهایی که از همان نوع می باشند و در همان دهکده (دهکده ای که تحقیق در آن انجام شده می باشد) یعنی اگر در دهکده اول تحقیقی کرده باشید و از دهکدۀ دوم به دهکدۀ اول نیرو ارسال کرده باشید تحقیق انجام شده تاثیری بر روی نیروهای ارسال شده از دهکدۀ دوم نخواهد داشت.

قدرت افزوده شده بر لشکریان از طرف تحقیقات انجام شده در این ساختمان با فاکتور 1.5% محاسبه می شود (فاکتور 1.015). یعنی نیروی دفاعی و یا هجومی لشکریان برابر خواهد بود با: قدرت اولیه*1.015 به توان سطح آهنگری

مثال برای ارتقاء-قدرت دفاعی
برای مثال قدرت دفاعی سرباز پیاده گول ها در برابر پیاده نظام 40 و در برابر سواره نظام برابر 50 می باشد. اگر سرباز پیاده را در آهنگری ارتقاء دهید نتیجه به صورت زیر خواهد بود:

سطح ارتقا دفاعی
Infantry defense Cavalry defense
0 40 50
1 40.6 (40*1.015^1) 50.75 (50*1.015^1)
2 41.2 (40*1.015^2) 51.5 (50*1.015^2)
x ? (40*1.015^x) ? (50*1.015^x)

مثال برای ارتقاء-قدرت هجومی
برای مثال قدرت هجومی شمشیرزن رومی ها برابر 70 می باشد. اگر شمشیرزن را در آهنگری ارتقاء دهید نتیجه به صورت زیر خواهد بود:

Armoury upgrade level Infantry defense
0 70
1 71.1 (70*1.015^1)
2 72.1 (70*1.015^2)
x ? (70*1.015^x)

خصوصیات مربوط به هر سطح (هزینۀارتقاء و امتیاز فرهنگی تولیدی و...) را می توانید اینجا پیدا کنید.
برای نمایش زمان ساخت برای هر سطح می توانید اینجا کلیک کنید.


آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر