پاسخ‌های دژکوب

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های دژکوب" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

لشکریان - قهرمان

پیش نیازها: هیچ

درست به محض ایجاد اکانت برای شما یک قهرمان داده خواهد شد.

قهرمان را مانند نیروهای دیگر می توانید برای پشتیبانی از دهکده های دیگر ارسال کنید. اگر این دهکده متعلق به خود شما باشد و در آن عمارت قهرمان داشته باشید می توانید از قهرمان خود در انجا نیز استفاده کنید. درست مانند این که قهرمان آنجا تربیت شده است.

نسبت به نژادی که برای بازی انتخاب می کنید قهرمان قدرت خاصی خواهد داشت و این قدرت ها به شرح زیر می باشد:

 • نژاد رومی ها: تجربۀ قهرمان 100 واحد به جای 80 واحد برای هر امتیازی که به وی می دهید افزایش خواهد یافت.
 • نژاد گول ها: اگر سواره باشد سرعتش 5 خانه در ساعت بیشتر از قهرمانان دیگر خواهد بود.
 • نژاد توتن ها: تمامی نیروهایی که همراه قهرمان در حمله شرکت می کنند 20% امتیاز غارت خواهند داشت (قادر به غارت 20% منابع داخل مخفیگاه نیز خواهند بود).

وقتی بازی شروع می شود قهرمان دارای 4 امتیاز می باشد که همۀ آنها به قدرت تولید منابع او داده شده است. هر قدرت قهرمان می توانید تا امتیاز 100 بالا رود. هر بار که سطح قهرمان 1 سطح بیشتر می شود 4 امتیاز به او داده می شود که این 4 امتیاز را می توانید به صورت دلخواه بین قدرت های قهرمان توزیع کنید.

 • قدرت هجومی:

  قدرت دفاعی و هجومی خود قهرمان را افزایش خواهد داد. لطفا توجه کنید که اگر قهرمان شما دارای اسب باشد سواره نظام و در غیر این صورت پیاده نظام محسوب می شود.

 • امتیاز هجومی:

  هر امتیازی که به این گزینه داده می شود قدرت هجومی لشکریانی را که در کنار قهرمان ارسال می شود را به میزان 0.2% افزایش خواهد داد (حداکثر تا 20%).

 • امتیاز دفاعی:

  هر امتیازی که به این گزینه داده می شود قدرت دفاعی لشکریانی را که در کنار قهرمان می باشند را به میزان 0.2% افزایش خواهد داد (حداکثر تا 20%). لازم بذکر می باشد که تاثیر آن تنها برای نیروهایی می باشند که خود آنها را تربیت کرده اید. نیروهای کمکی ارسال شده از دهکده های دیگر تحت تاثیر این مورد نخواهند بود.

 • منابع:

  هر قدر امتیاز این گزینه بیشتر باشد قهرمان بیشتر منابع تولید خواهد کرد. لازم بذکر می باشد که قهرمان به دهکده ای که در ان می باشد (اگر دهکده متعلق به شما باشد) منابع تولید خواهد کرد. نوع تولید منابع از طرف قهرمان را می توانید تغییر دهید.

اگر عمارت قهرمان ساخته و سطح آن را به 10 برسانید می توانید برای دهکدۀ خود یکی از آبادی های اطراف دهکده را تسخیر کنید. در سطح 10 عمارت قهرمان قادر به تسخیر 1 آبادی برای دهکده و در سطح 15 آن می توانید دومین آبادی را تسخیر کنید و در آخر در سطح 20 عمارت قهرمان می توانید برای دهکدۀ خود سومین آبادی را نیز تسخیر کنید. تنها آبادی هایی که در 7×7 دهکدۀ شما می باشند را می توانید تسخیر کنید (لطفاً توجه کنید که دهکدۀ شما باید در وسط 7×7 باشد).

در مثال زیر دهکدۀ شما با رنگ سیاه و آبادی های قابل تسخیر از این دهکده با رنگ قرمز مشخص شده اند.

Conquerable oases

می توانید حتی آبادی هایی را که قبلاً از طرف بازیکنان دیگر تسخیر شده اند را نیز تسخیر کنید. برای اینکار باید حداقل یک خانۀ خالی در عمارت قهرمان خود داشته باشید. تنها با حملۀ عادی قادر به تسخیر آبادی هایی می باشید که متعلق به بازیکن دیگر می باشد. به یاد داشته باشید که باید حتماً از قهرمان نیز در حملۀ خود استفاده کنید. اگر بازیکن مورد نظر 3 آبادی برای دهکدۀ خود تسخیر کرده باشید وفاداری آبادی در همان حملۀ موفق او.ل از 100% به 0% کاهش یافته و آبادی متعلق به شما خواهد شد ولی اگر این بازیکن 2 آبادی داشته باشد در هر بار حملۀ موفق وفاداری به میزان 60% کاهش خواهد یافت و در صورتی که بازیکن مورد نظر تنها 1 آبادی داشته باشد وفادارید در هر حملۀ موفق تنها 40% کاهش خواهد یافت.

هر بازیکنی می تواند 1 قهرمان داشته باشد و اگر قهرمان کشته شود می تواند آن را دوباره زنده کند.

سازندۀ قهرمان

تجربه

تجربه
سطح تعداد سربازهای کشته شده
  سطح تعداد سربازهای کشته شده   سطح تعداد سربازهای کشته شده   سطح تعداد سربازهای کشته شده   سطح تعداد سربازهای کشته شده
0. 0   20. 10500   40. 41000
  60. 91500
  80. 162000
1. 50   21. 11550   41. 43050   61. 94550
  81. 166050
2. 150   22. 12650   42. 45150   62. 97650
  82. 170150
3. 300   23. 13800   43. 47300   63. 100800
  83. 174300
4. 500   24. 15000   44. 49500   64. 104000
  84. 178500
5. 750   25. 16250   45. 51750   65. 107250
  85. 182750
6. 1050   26. 17550   46. 54050   66. 110550
  86. 187050
7. 1400   27. 18900   47. 56400   67. 113900
  87. 191400
8. 1800   28. 20300   48. 58800   68. 117300
  88. 195800
9. 2250   29. 21750   49. 61250   69. 120750
  89. 200250
10. 2750   30. 23250   50. 63750   70. 124250
  90. 204750
11. 3300   31. 24800   51. 66300   71. 127800
  91. 209300
12. 3900   32. 26400   52. 68900   72. 131400
  92. 213900
13. 4550   33. 28050   53. 71550   73. 135050
  93. 218550
14. 5250   34. 29750   54. 74250   74. 138750
  94. 223250
15. 6000   35. 31500   55. 77000   75. 142500
  95. 228000
16. 6800   36. 33300   56. 79800   76. 146300
  96. 232800
17. 7650   37. 35150   57. 82650   77. 150150
  97. 237650
18. 8550   38. 37050   58. 85500   78. 154050
  98. 242550
19. 9500   39. 39000   59. 88500   79. 158000
  99. 247500

سوالات متداول و اطلاعات بیشتر

قهرمان چقدر منابه می تواند حمل کند؟
- قهرمان قادر به حمل منابع نمی باشد.

آیا قهرمان در گزارش حمله نمایش داده می شود؟
- بله تعداد قهرمان نمایش داده می شود.

آیا می توانم تجربۀ قهرمان را در گزارش حمله ببینم؟
- خیر این کار امکان نا پذیر است.

حداکثر تجربۀ قابل کسب برای هر قدرت قهرمان چقدر است؟
- برای هر کدام 100 واحد.

آیا می توانم از یک دهکده با استفاده از چند قهرمان دفاع کنم؟
- بله ولی قدرت دفاعی قهرمان تنها به نیروهایی داده خواهد شد که متعلق به بازیکنی می باشند که قهرمان متعلق به وی می باشد.

چه چیزی باعث کاهش سلامتی قهرمان می شود؟
- هر بار که حمله ای انجام می دهید و یا در جنگی قهرمان شرکت می کند و یا قهرمان را به ماجراجویی ارسال می کنید سطح سلامتی وی کاهش خواهد یافت. حتی اگر بازیکن مورد نظر نیرویی برای دفاع نداشته باشید ساختمانهایی مانند دیوار و قصر و اقامتگاه (در صورتی که بازیکن مدافع دارای این ساختمان ها باشد) قادر به کاهش سلامتی وی می باشند.

آیا می توانم به تنها از قهرمان در حمله و یا دفاع استفاده کنم؟
- بله ولی اینکار توصیه نمی شود زیرا اگر سلامتی وی به 0 برسد کشته خواهد شد و در عین حال اگر در 1 جنگ سلامتی قهرمان بیش از 90 واحد کاهش یابد باز قهرمان کشته خواهد شد.

تجربۀ قهرمان چگونه محاسبه می شود؟
هر سربازی که کشته می شود و در بین نیروهای دفاعی و یا هجومی قهرمان شما می باشد برای قهرمان تجربه می باشد البته هر سرباز 1 امتیاز نمی باشد و بستگی به مصرف گندم سرباز دارد و اگر سرباز 2 واحد گندم مصرف می کند کشتن او برای قهرمان 2 امتیاز خواهد داد.

آیا اگر قهرمان در جنگی کشته شود باز تجربه کسب می کند؟
- بله باز تجربه کسب خواهد کرد.

اگر در دهکده ای بیش از 1 فهرمان باشد و حمله ای به آن دهکده صورت گیرد تجربه چگونه تقسیم خواهد شد؟
- به صورت مساوی.
مثال: اگر 3 قهرمان در دهکده باشد برای هر کدام 1/3 تجربه داده خواهد شد.

آیا می توانم قدرت هجومی و دفاعی قهرمان را در آهنگری ارتقاء دهم؟
- خیر تحقیقات انجام شده در آهنگری هیچ تاثیری به فهرمان نخواهد داشت.

چند قهرمان به صورت همزمان می توانم داشته باشم؟
- هر بازیکنی تنها می تواند 1 قهرمان داشته باشد. اگر کشته شود می توانید دوباره آن را زنده کنید.

اگر قهرمان را دوباره زنده کنم تجربه های کسب شدۀ او قبل از کشته شدن چه خواهد شد؟
- تجربه ها به همان شکل باقی خواهد ماند.

سلامتی قهرمان بهچه صورتی افزایش می یابد؟
- سلامتی قهرمان به طور اتوماتیک (اگر کشته نشده باشد) 10 واحد در هر روز افزایش خواهد یافت (حداکثر 100 واحد). البته از برخی از اجناس نیز برای افزایش سلامتی وی می توانید استفاده کنید.

اگر قهرمان من در ماجراجویی کشته شود آیا باز قادر به دریافت جنس پیدا شده از طرف او می باشم؟
- خیر.

از کجا می توانم تنظیمات قهرمان خود را تغییر دهم؟
- کافیست بر روی عکس قهرمان خود در بازی کلیک کنید تا صفحۀ تغییر تنظیمات قهرمان برای شما باز شود.

قهرمان چه نوع نیرویی می باشد؟ سواره نظام و یا پیاده نطام؟
- اگر دارای اسب باشد سواره نظام و در غیر این صورت پیاده نظام محسوب می شود.

اگر قهرمان کشته شود اجناس او را از دست خواهم داد؟
- خیر.

آیا قادر به انتخاب نام برای قهرمان می باشم؟
- خیر.

چگونه قادر به زنده کردن قهرمان خود می باشم؟
- اگر قهرمان شما کشته شود کافیست صفحۀ تنظیمات قهرمان را برای زنده کردن وی باز کنید. در صورتی که سطل داشته باشید می توانید از آن نیز برای زنده کردن قهرمان استفاده کنید.

قدرت هجومی قهرمان برای دفاع و حمله (هر دو با هم) می باشد؟
- بله.

زنده شدون دوبارۀ قهرمان چقدر طول خواهد کشید؟
- بستگی به سطح قهرمان دارد. (سطح + 1) ساعت و حداکثر 24 ساعت.

قهرمان من همیشه کشته می شود؛ باید چکاری کنم؟
- قدرت هجومی وی را افزایش دهید تا براحتی کشته نشود.

آیا بازیکنان دیگر قادر به دزدیدن اجناس من هستند؟
- خیر.

آیا قادر به مبادلۀ جنس با بازیکنی در بازی مانند هم اتحادی می باشم؟
- خیر.

به چه چیز برای کنترل قهرمان از دهکدۀ دیگر خود نیاز دارم؟
- اگر در دهکده ای (که متعلق به خود شما می باشد) که قهرمان را به آن به صورت پشتیبانی (نیروی کمکی) ارسال کرده اید دارای عمارت قهرمان باشید قادر به کنترل قهرمان از آن دهکده نیز خواهید بود.


آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر